Lektion : Mjölkkon och biologisk mångfald

2 februari
Biologi, Geografi, Svenska
Grundskola år 4-6
film, Fördjupning, arbetsuppgift

Beskrivning

lektion.se Mjölkkon och biologisk mångfald lektionsbild

På sommaren går svenska mjölkkor på bete och under vintern äter de mest gräs (ensilage) som odlats på den egna gården. Vi får ett öppet och variationsrikt landskap vilket många växt- och djurarter är beroende av och många människor tycker är vackert. I den här lektionen lär sig eleverna om biologisk mångfald, om hur mjölkkorna ingår i ett kretslopp som samspelar med naturen och hur våra val i vardagen kan påverka miljön.

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.