Lektion : Mjölkkon och biologisk mångfald

2 februari 2021
Biologi, Geografi, Svenska
Grundskola år 4-6
film, Fördjupning, arbetsuppgift

Beskrivning

lektion.se Mjölkkon och biologisk mångfald lektionsbild

På sommaren går svenska mjölkkor på bete och under vintern äter de mest gräs (ensilage) som odlats på den egna gården.

Vi får ett öppet och variationsrikt landskap vilket många växt- och djurarter är beroende av och många människor tycker är vackert. I den här lektionen lär sig eleverna om biologisk mångfald, om hur mjölkkorna ingår i ett kretslopp som samspelar med naturen och hur våra val i vardagen kan påverka miljön.

Biologi | Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Geografi | Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Svenska | Handstil och att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.