Lektion : Prinsen av Porte de la Chapelle. Lärarhandledning

21 januari
SO, Svenska
Grundskola år 7-9
Värdegrundsarbete, läsförståelse, ordförståelse

Beskrivning

Efter tre år i Sverige kliver Salar på tåget i Malmö. Han vet inte vart han ska, bara att han måste fly igen. Kanske kommer han aldrig mer att träffa Karin och Albin.
Han har blivit en del av deras familj, gått i skolan och lärt sig språket. Sedan kom avslaget.
Salar hamnar i Paris och det provisoriska tältlägret vid Porte de la Chapelle. Där möter han Najib, som hjälper honom att hantera det svåra livet som flykting i Frankrike. Bland råttor, rädsla och polisrazzior växer en vänskap fram.

Prinsen av Porte de la Chapelle är en fiktiv berättelse som bygger på verkliga omständigheter.
Det här fördjupningsmaterialet är tänkt som undervisningsstöd i samband med läsningen av Prinsen av Porte de la Chapelle.
Här finns diskussionsunderlag samt tips på hur ni kan arbeta vidare med temat genom skrivövningar.

Det går bra att läsa romanen utan att ha särskilda förkunskaper om asylfrågor. Däremot är det givetvis bra att vara beredd på att frågor om asyl, migration och olika sätt att förstå och hantera dessa samhällsfrågor väcks av läsningen. Arbete i samhällskunskapsämnet kan fördjupa och utveckla förståelsen av romanen!

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.