Lektion : Vad jag vill bli bättre på i de olika ämnena SO, NO, Matematik,eng,sve

(Färre än 5 omdömen)
Anna Bygren
12 January
SO, Svenska, Matematik, NO
Grundskola år 2-3
Inlämningsuppgift

Beskrivning

Eleverna får vid terminstart skriva ner vad de vill lära sig eller bli bättre på i SO, NO, Matematik,eng,sve

 

Boilderna i materialet kommer från Pixabay.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.