Lektion : DEMOKRATISKA SAMTAL

13 november 2020
Historia, Samhällskunskap
Grundskola år 7-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

Hur ska vi prata med varandra för att olika åsikter ska kunna rymmas i en demokrati? I det här klassrumsmaterialet får dina elever ta ställning i svåra demokratiska frågor och samtidigt öva sin samtalskompetens. Materialet riktar sig främst till elever i åk 7-9 och gymnasiet.

Borde det bara vara experter som styr Sverige? Finns det frågor där majoriteten inte ska få bestämma? Eleverna svarar på frågor på sina datorer eller mobiler, och du som lärare kan visa upp klassens svar som statistik på din skärm.

Historiska texter i materialet ger eleverna möjlighet att sätta sina åsikter i relation till historiska händelser där frågorna ställts på sin spets. Och lektionen avslutas med reflektion över hur vi kan prata med varandra för att olika åsikter ska kunna rymmas i en demokrati.

 

Starta lektionen 

Om materialet

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.