Lektion : Lärande på hållbar väg

4 mars 2020
Samhällskunskap, SO
Grundskola år 6-9
Diskussionsmaterial

Beskrivning

Hur kommer det sig att vi i den rika världen överkonsumerar när svält och fattigdom är vardag i andra delar av världen och människor kämpar för sin överlevnad?

Hur ska vi lösa problem som klimatförändringar, fattigdom, bristande jämlikhet och minskad biologisk mångfald? 

Frågorna är många och svaren är inte självklara trots att vi lever med ett överflöd av information. Ända sedan 1960-talet har vi haft speciella miljöavsnitt och miljökurser i den formella utbildningen. I dag finns på Skolverket lärmoduler för lärande för hållbar utveckling och skolorna har ett tydligt uppdrag att utbilda inom detta område. I den svenska läroplanen för grundskolan nämns begreppet hållbar utveckling hela 43 gånger. I det här materialet får du en skildring av tillståndet i världen i dag samt en beskrivning av skolans uppdrag och möjligheter till att bidra till ett hållbart samhälle. Efter varje avsnitt finns en reflektionsfråga att använda för egen del, i arbetslaget, eller direkt i klassrummet.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.