Lektion : Skärgårdsstiftelsen - Utbildningsplats Hjälmö

7 februari 2020
Biologi
Grundskola år 4-9
utflykt, skolresa

Beskrivning

Utbildningsplats Hjälmö

Vad är det som verkligen kännetecknar en gård i skärgården? Vad behövs för att den ska fungera och vem gör vad? Här blir besökaren varse om alla komponenter som behövs för att driva en gård. Vilka byggnader som behövs, vilka maskiner som används, vilka djur som bor här och hur människorna arbetar för att driva hela arbetet. 

Målsättningen med besöket är att eleverna ska få kunskap om och förståelse för vad skärgårdsjordbruk är och vad som görs för att behålla och bevara denna unika kulturmiljö.

På Hjälmö driver Lill och Per Schierman Västergården. De är jordbruksarrendatorer och naturvårdare hos Skärgårdsstiftelsen, tillsammans med sina djur arbetar de med att bevara kulturlandskapet och den biologiska mångfalden.

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR SKOLOR

Skärgårdsstiftelsen vill att barn och unga ska få upptäcka, uppleva och ta del av den unika skärgården och förstå att det är något som tillhör alla och som vi alla måste bry oss om.

Utbildningsplatsen består av en naturstig med olika aktiviteter. Besök skärgården för en dag med eleverna och arbeta sedan vidare med upplevelser, upptäckter och insikter på skolan efter besöket.

UTBILDNINGSMATERIAL

Utbildningsmaterial och lärarhandledning

Bilaga 1 Min dag på Hjälmö
Bilaga 2 Arbetet på Hjälmö Lantbruk
Bilaga 3 Året på Hjälmö
Bilaga 4 Välkommen till Västergården
Bilaga 5 Allemansrätten och naturreservat
Bilaga 6 Lek och använd dina sinnen
Bilaga 7 Östersjöns beskyddare – skriv ner dina upptäckter
Bilaga 8 Arbeta vidare i skolan
Bilaga 9 Kopplingar till kursplaner för grundskolan
Bilaga 10 Kopplingar till kursplaner för särskolan

 

 

 

 

LAGUIDE

LaGuide

På utbildningsplatsen finns Wifi-punkten LaGuide som innehåller mobilanpassad information om platsen, berättelsen om Doris och fakta om Östersjön med mera.
(Wifi-punkten LaGuide är ett lokalt nätverk som inte är uppkopplat till internet)
LaGuide Hjälmö

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.