Lektion : Skolkurage: när elever har det jobbigt hemma

Maskrosbarn
26 november 2019
Samhällskunskap, Värdegrund
Grundskola år 7-9
Diskussionsfrågor

Beskrivning

Skolkurage är en samling hjälpmedel som är tänkt att vara ett stöd för dig i ditt arbete med elever som har det jobbigt hemma. Det är ett lärarmaterial för att identifiera, bemöta och stötta elever som har föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld. Det är cirka 5-6 elever i varje klass och de har mycket svårare att gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Vi på Maskrosbarn vet dock att du som lärare kan göra stor skillnad med ganska små medel. Skillnad som gör att dessa elever klarar skolan i högre utsträckning och därmed minskar risken för eget missbruk och psykisk ohälsa i framtiden.

 

Materialet innehåller kunskap om unga vars föräldrar har ett missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld. Det innehåller guider och verktyg för att hjälpa dig att identifiera de eleverna och för att prata med elever om detta, både enskilt och i grupp. Allt är framtaget tillsammans med ungdomar utifrån vad de tycker är viktigt i skolan och vilket stöd önskar där. Materialet riktas främst till lärare i högstadiet och gymnasiet, men går också att användas av andra professioner som ser en användning av det.

 

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som jobbar med ungdomar 13-19 år, vars föräldrar har ett missbruk, psykisk ohälsa eller utsätter dem för våld. För mer information om vårt stöd till ungdomar samt våra utbildningar, föreläsningar och samarbeten med kommuner, gå in på vår hemsida.

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.