Lektion : Grymt fett

AstraZeneca
16 augusti 2019
Biologi
Grundskola år 7-9
Diskussionsfrågor,Teambuilding,Studievägledning,Psykologi

Beskrivning

Lärarhandledning med förslag på elevövningar till Grymt fett - en filmserie om tonårshjärnan

Tonåringar kan i ena stunden vara fullt resonabla och förståndiga vuxna och i den andra galet risktagande. I filmserien Grymt fett förklaras forskningen om tonårshjärnan på ett lättfattligt och populärvetenskapligt sätt. Forskningen presenteras utifrån fem teman; Sömn, kompisar & familj, kicken – om belöningar, känslor samt lärande.

Med filmserien Grymt fett vill vi väcka intresset för och sprida kunskap om hur tonårshjärnan fungerar. Filmserien har ett neurovetenskapligt perspektiv, vilket handlar om nervsystemets byggnad och funktion i hjärnan. Det innefattar bland annat biologiska, psykologiska och kognitiva kunskaper om området.

Tanken är att filmserien ska kunna användas i biologi- och naturvetenskapsundervisning på högstadiet och gymnasiet. Filmserien är uppbyggd för att främja intresset för lärande om hjärnan och förståelse för hjärnans betydelse på tonåringars beteende. De fakta som presenteras i filmserien är de senaste resultaten från den hjärnforskning som bedrivs i världen och sambanden mellan hjärnans förmåga och ungas beteende förklaras.

I denna lärarhandledning ger vi förslag på övningar som kan användas i klassrummet som komplement till avsnitten. Varje avsnitt är ca 8 minuter långt.

 

Filmerna finns tillgängliga här

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.