Lektion : Bygg Östersjöns ekosystem

4 mars 2019
5 mars 2019
Biologi, Matematik, NO
Grundskola år 1-9
Lärarhandledning med utskrifts-/kopieringsunderlag

Beskrivning

Det här är ett lektionsmaterial om Östersjöns ekosystem och hur det påverkas av olika mänskliga aktiviteter. Materialet är uppdelat i tre nivåer som bygger på varandra och har ökande abstraktionsnivå.

Nivå 1 handlar om att bygga en enkel näringskedja i havet. Den här övningen är lämplig för elever i årskurs 1-3, och som inledande aktivitet för äldre elever.

Nivå 2 introducerar övergödning och låter eleverna använda sina näringskedjor för att dra slutsatser om hur övergödningen påverkar livet i havet. Den här övningen bygger vidare på nivå 1 och är lämplig för elever upp till årskurs 6 och som fortsättningsaktivitet för äldre elever.

Nivå 3 ger ett bredare perspektiv och låter eleverna bygga ut sina näringskedjor till mer kompletta näringsvävar. De får också fundera vidare på människans påverkan på ekosystemet genom att laborera med vad som händer i ekosystemet om den mänskliga påverkan ökar eller minskar. Den här övningen bygger vidare på nivå 1 och 2 och är lämplig för elever upp till årskurs 9.

 

 

lektion.se Bygg Östersjöns ekosystem lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.