Lektion : Östersjöns ekosystem

3 januari 2020
Biologi, NO
Grundskola år 9-9
Föreläsning (12 minuter) med tillhörande arbetsmaterial

Beskrivning

Forskaren Martina Kadin berättar om sin forskning på sillgrisslors överlevnad i Östersjön och hur kunskaper från hennes arbete ger nya infallsvinklar på Östersjöns ekosystem.

 

Följande frågeställningar tas upp i filmen

  • Vad är en sillgrissla?
  • Hur studerar du sillgrisslornas överlevnad?
  • Vad påverkar sillgrisslornas överlevnad?
  • Hur kan det gå i olika framtidsscenarion för Östersjön?
  • Vad innebär resultaten för förvaltningen av Östersjön?

 

Nedladdningsbara dokument

Diskussionsfrågor för att arbeta vidare med filmens innehåll

Ordlista med begrepp som Martina tar upp

Martinas länktips för den som vill veta mer

 

 

Om föreläsaren

Namn:Martina Kadin

Jobbar på:Miljöforskning och -övervakning, Naturhistoriska riksmuseet, med University of Washington i Seattle och Aarhus Universitet i Roskilde som utländska värdar för mitt projekt.

Forskar om:Populationsdynamik hos havsfåglar och andra rovdjur

Gymnasieutbildning:Naturvetenskapligt program

Universitetsutbildning:Fristående kurser i framför allt biologi och matematik. Till sist en magister i biologi.

Bäst med att forska:Få bidra till mer kunskap om och förhoppningsvis bättre förvaltning av naturen och jordens resurser, möjligheter att resa (Grönland! Mexiko! Lofoten! Sydafrika!) och friheten att själv styra arbetet.

lektion.se Östersjöns ekosystem lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.