Lektion : Influence the future - Vår stad 2030

5 september 2018
Samhällskunskap, SO, Svenska, Ämnesövergripande
Grundskola år 7-9
Grupparbete

Beskrivning

Vill ni jobba med autentiska utmaningar där eleverna är delaktiga i lokala frågor och hållbar stadsutveckling?

Materialet i korthet

Året är 2030 när du kliver in i staden. Genom medvetet och ambitiöst arbete har den transformerats till att bli en hållbar stad i linje med Parisavtalet och De globala målen.

Den här handledningen ger skolor och kommuner stöd att engagera unga i omställningsarbetet. Här kan du läsa en kort sammanfattning om Influence the future – Vår stad 2030 och hur arbetet går till.

Hämta inspiration och idéer här!

 

Materialet består av åtta olika kapitel som ska hjälpa lärare, skolan och även andra samhällsaktörer att arbeta med Influence the future – Vår stad 2030. Ett av kapitlen innehåller konkreta undervisningsförslag inom fyra olika undervisningsområden:


-Biologisk mångfald, 
-Klimat och energi, 
-Konsumtion och avfall
-Mat

 

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.