Lektion : Ordklasser på små lappar

8 omdömen
Anna Bygren
6 april 2018
13 maj 2021
Svenska
Grundskola år 2-4
Grupparbete

Beskrivning

Verb, substantiv och adjektiv är nedskrivna på små lappar. På korten står det i olika böjningar.

Tanken är ett eleverna i en mindre grupp ska ta ett verb, substantiv och adjektiv kort och lägga ut på bordet.  De ska lägga korten i en ordning så det blir till en mening.

Självklart saknas det vissa ordklasser och dessa är eleverna själva tvungna att reflektera över  och skriva in.

Elevgruppen ska med kortens hjälp skriva ner meningen de skapat på ett löst papper vid sidan av. Är gruppen lite säkrare kan de arbete mer med vilken böjning som är rätt i den mening de skriver exempelvis: flickan åt (varm, varmare, varmast) gröt.

Man kan i helklass låta eleverna få läsa upp gruppens roligaste mening vid lektionens slut

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.