Lektion : Kompensatoriska hjälpmedel i matematik

7 omdömen
Marcus Nordin
23 januari 2018
Matematik, Särskola autism
Grundskola år 1-9
Övrigt

Beskrivning

Materialet består av 25 sidor kompensatoriska hjälpmedel i matematik; tex tallinjer inom olika talområden (0-5, 0-10, 0-20 etc.), negativa tal-tallinje, decimaltallinje, tallinjer med intervall, jämna-udda tal-tallinje, talremsor till tallinje, hundraruta och multiplikationsruta. Över tid har jag skapat dessa för att möta befintliga behov och eftersom behoven är vitt skilda så är även hjälpmedlen av olika karaktär. Skriv ut, klipp ut och plasta in hjälpmedlet (inplastningen ger materialet ökad användarvänlighet och livslängd). Lycka till!

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.