Lektion : Utvandrarna - textfrågor, skriv+fördjupningsuppgifter

23 november 2016
23 november 2016
Historia, Svenska, SVA
Grundskola år 7-9
Diskussion,reflexion,skrivövning

Beskrivning

lektion.se Utvandrarna - textfrågor, skriv+fördjupningsuppgifter lektionsbild

I Vilhelm Mobergs klassiska berättelse möter vi Karl Oskar, Kristina, Ulrika och alla de andra som hoppades att livet skulle bli bättre i Amerika. Att de skulle slippa svält, slag och  förföljas för sin tro.

Resan över havet till Amerika är lång och svår. En spännande och engagerande berättelse  som också är en bit svensk historia.

I lektionen finns frågor till texten som underlag för diskussion och fundering. Det finns en  skrivuppgift där eleven får försöka skriva om varför Utvandrarna blivit en klassiker.

Det finns också fördjupningsuppgifter kring utvandring och invandring.

Lektionen är skriven av Jenny Edvardsson som är lärare i svenska och historia på  Wendesgymnasiet i Kristianstad

Flera lektionstips finns på MTM:s skolwebb.
MTM:s skolwebb är en resurs för dig som jobbar med elever som inte läser så bra eller  som inte vill läsa alls!  

Vi ger tips och reportage och ideer för dig som arbetar med tillgängliga medier i skolan,  lättläst och talböcker.

På MTM:s skolwebb får du lektionstips och boktips, metoder och erbjudanden. Där finns  nyhetsfrågor och annat material du som lärare direkt kan sätta i händerna på eleverna.

Här kommer du till MTM:s skolwebb: www.mtm.se/skola


LL-förlaget är en del av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. MTM ansvarar också  för att tidningen 8 Sidor ges ut. I sitt digitala bibliotek Legimus, erbjuder MTM mer än 110  000 talböcker.

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.