Lektion : Lärarhandledning - arbete med nyheter och 8 Sidor

23 november 2016
23 november 2016
Samhällskunskap, Svenska
Gymnasiet
Diskussion,reflexion,skrivövning

Beskrivning

lektion.se Lärarhandledning - arbete med nyheter och 8 Sidor lektionsbild

Handledningen kopplar arbetet med tidning och nyhetstexter till läroplaner och andra styrdokument.

Handledningen fungerar för både grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen.
Upplägget innehåller tre huvudmoment som en klass eller grupp kan arbeta med under en termin eller ett läsår.

1. Nyhetsgrupper

En grupp elever ansvarar för att läsa in sig på veckans nyheter och sedan redovisa. Handledningen ger tips på hur man kan utveckla detta och redovisa på olika sätt.

2. Vad är det som skrivs i tidningen?

Eleverna analyserar och reflekterar över vad det är som publiceras i tidningen. Resultaten samlas sedan vecka för vecka och redovisas med hjälp av olika verktyg och elverna kan även träna infografik.

3. Att skriva texter som platsar i en tidning

I denna övning tar man stöd i tidningen för att se hur olika texttyper byggs upp. Eleverna får sedan på egen hand skriva de olika texttyperna. Texterna kan samlas till en tidning

Handledningen avslutats med tips på hur man kan arbeta med respons och olika responsmallar ingår.

Handledningen ger tydliga tips på olika kompletterande program och resurser som kan användas i de olika momenten.

Lärarhandledningen är skriven av Jenny Edvardsson som är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad.

Varje vecka kommer också nya nyhetskorsord, nyhetstips och instuderingsfrågor till 8 Sidor.

De hittar du på 8sidor.se/larare.

Flera lektionstips finns på MTM:s skolwebb.

MTM:s skolwebb är en resurs för dig som jobbar med elever som inte läser så bra eller som inte vill läsa alls!

Vi ger tips och reportage och ideer för dig som arbetar med tillgängliga medier i skolan, lättläst och talböcker.

På MTM:s skolwebb får du lektionstips och boktips, metoder och erbjudanden. Där finns nyhetsfrågor och annat material du som lärare direkt kan sätta i händerna på eleverna.

Här kommer du till MTM:s skolwebb: www.mtm.se/skola

LL-förlaget är en del av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. MTM ansvarar också
för att tidningen 8 Sidor ges ut. I sitt digitala bibliotek Legimus, erbjuder MTM mer än 110 000 talböcker.

lektion.se Lärarhandledning - arbete med nyheter och 8 Sidor lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.