Lektion : Lära sig ordklasser med hjälp av nyheter

17 september 2015
13 juli 2018
Svenska, SVA
Grundskola år 1-9
Klassrumsarbete

Beskrivning

lektion.se Lära sig ordklasser med hjälp av nyheter lektionsbild

Våra elever på gymnasiesärskolan och säkert många andra, har ofta svårt att förstå varför vi ska lära oss ordklasser. Dessa upplevs ofta som meningslösa och svåra. Men många har ändå nytta av ordklasser i engelskan när det då går att jämföra likheter/skillnader mellan språken.
Lektionen borde också fungera bra på mellanstadiet!
Att ha en viss kunskap i sitt eget språks uppbyggnad är grundläggande i svenskan. Elever får också en större förståelse för hur svår svenskan kan vara att lära sig för människor med annat modersmål. När eleverna själva får upptäcka vad ord har gemensamt blir det som en lek. De får själva formulera en regel som stämmer med ordklassen.


Att utgå från aktuella lättlästa nyheter gör att svenska språket automatiskt får sitt sammanhang.

Mål: Att eleverna själva ska upptäcka vad som kännetecknar de tre första ordklasserna; substantiv, verb och adjektiv.

MTM:s skolwebb är en resurs för dig som jobbar med elever som inte läser så bra eller  som inte vill läsa alls! Vi ger tips och reportage och ideer för dig som arbetar med  tillgängliga medier i skolan, lättläst och talböcker.

På MTM:s skolwebb får du lektionstips och boktips, metoder och erbjudanden. Där finns  nyhetsfrågor och annat material du som lärare direkt kan sätta i händerna på eleverna.

Här kommer du till MTM:s skolwebb: www.mtm.se/skola

LL-förlaget är en del av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. MTM ansvarar också  för att tidningen 8 Sidor ges ut. I sitt digitala bibliotek Legimus, erbjuder MTM mer än 110  000 talböcker.

 

lektion.se Lära sig ordklasser med hjälp av nyheter lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.