Lektion : Vem är på bild i tidningen – räkna efter och diskutera

23 november 2016
22 november 2016
Svenska, SVA, Bild
Gymnasiet
Diskussion, arbetsuppgift

Beskrivning

lektion.se Vem är på bild i tidningen – räkna efter och diskutera lektionsbild

Det här är en i grunden rätt enkel övning som kan leda till intressanta diskussioner om hur samhället ser ut, vilka som skildras i tidningen och hur de skildras. Diskussionen kan sedan föra vidare mot teman som kön och makt.

Eleverna får jobba med nyhetsvärdering genom att granska bilderna i tidningen utifrån frågorna, vilka är med på bilden och hur ser de ut.

Eleverna kan genomföra övningen enskilt eller i grupp. Ett arbetsblad ingår i lektionen.

Flera lektionstips finns på MTM:s skolwebb.
MTM:s skolwebb är en resurs för dig som jobbar med elever som inte läser så bra eller som inte vill läsa alls!
Vi ger tips och reportage och ideer för dig som arbetar med tillgägnliga medier i skola, lättläst och talböcker.
På MTM:s skolwebb får du lektionstips och boktips, metoder och erbjudanden. Där finns nyhetsfrågor och annat material du som lärare direkt kan sätta i händerna på eleverna.


Här kommer du till MTM:s skolwebb: www.mtm.se/skola

LL-förlaget är en del av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. MTM ansvarar också för att tidningen 8 Sidor ges ut. I sitt digitala bibliotek Legimus, erbjuder MTM mer än 110 000 talböcker.

lektion.se Vem är på bild i tidningen – räkna efter och diskutera lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.