Lektion : Industriella revolutionen

5 omdömen
28 februari 2006
Historia
Grundskola år 7-9
Elevhjälp

Beskrivning

En enkel kortfattad sammanfattning i punktform över förutsättningar för och följder av den industriella revolutionen. Bra underlag för *komhiåg* inför prov.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.