Lektion : Utvärdering av sig själv och sitt alster

7 omdömen
Katja Joulak
18 februari 2010
Slöjd textil, Slöjd trä/metall
Grundskola år 4-7
Uvärdering

Beskrivning

 Mina elever (år 5 och 6) använder sig av denna blankett för att utvärdera sitt alster och sin egen arbetprocess. De tar ett foto på sitt alster och klistrar fast det. De får på sida 2 beskriva vad de vill bli bättre på. Detta har fungerat utmärkt med elevernaoch har varit uppskattat och på detta sätt får eleverna direkt feedback efter avlutat arbete, både muntligt och skriftligt.

Har även en lite mer förenklad som fungerar från årskurs 3.

Även trä och metallslöjden kan använda sig av den.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.