Lektion : Målbeskrivning inför prov

5 omdömen
Tore Hultman
12 augusti 2009
Engelska, Franska, Spanska, Tyska
Grundskola år 7-9
Målbeskrivning

Beskrivning

Som relativt nyexad språklärare har jag haft ett djupt intresse av just området betyg och bedömning, särskilt nu i och med införseln av Lpo94 och elevautonomins renässans i svenska skolan. På Enhagen använder vi "Amigos"-serien i spanska år 8. För att göra det tydligare för mina elever vad som förväntas av dem och vilka kriterier som ligger till grund för ett visst omdöme delade jag upp terminerna i två större "arbetsområden", med ett antal konkreta mål att uppnå. Inledningsvis ger jag ut en målförteckning, med konkreta kriterier som behöver uppvisas för godkänd bedömning på varje mål. Därefter "betar vi av" förteckningen, mål efter mål, under de följande veckorna (gärna markerat med skriftliga förhör) och avrundar slutligen med någon slags examination (hittills endast i form av ett skriftligt prov).       Innan provet öronmärkte vi tre lektioner till repetition och jag gav ut en sådan här "målbeskrivning" (se bifogad fil), vilket de tyckte var mycket praktiskt. Eftersom eleverna fick veta nästan precis VAD de ska visa att de har lärt sig, och dessutom vet HUR detta skulle testas (dvs. typen av uppgift - inte exakt hur den såg ut på provpappret), så fanns det mycket litet utrymme för vare sig missförstånd eller onödig stress. Eleverna upplevde att pluggandet gick lättare för dem när de i god tid fick klara besked om vilka glosor, fraser och grammatikavsnitt som är viktigast för att uppnå alla kraven. Själv upplevde jag också ökad medvetenhet, eftersom det tvingade mig att från början bestämma mig för vad jag tycker är - rent konkret - det mest centrala och användbara av allt stoff vi hade hunnit behandla.    När jag sedan rättar proven kommer oftast det svåra, som jag gärna vill ha din input på:   Eftersom poängräkning är värdelöst om man vill mäta kvalitativ kunskap så har jag måst använda G- och VG/MVG-uppgifter och följa en standardmall för vad som krävs för respektive betyg. VG-MVG-kraven har varit särskilt svåra att tydliggöra för gruppen. Därefter gjorde jag några skriftliga omdömen till varje elev om vad denne verkar kunna och inte kunna och lade förstås till några tips på hur han/hon kunde gå vidare för att lära sig detta också. Om alla målen var nådda på minst G-nivån fick eleven dessutom ett sammanfattande betyg.       Då 5 av mina 14 elever inte kunde bedömas med G på ett eller fler av de 8 målen, så fick de ytterligare extrauppgifter under en vecka och skrev omprov på enbart de oavklarade målen medan deras kamrater fick fördjupningsuppgifter. Först när man får minst godkänt på ALLA målen så "får man ut" sitt sammanfattande betyg på det som vi har arbetat med under hela arbetsområdet (baserat på uppvisat kunnande under lektionerna, förhörsresultat och resultat på examinationen).       Mina elever har haft svårigheter att anpassa sig till det här sättet att arbeta och bedöma, särskilt eftersom det var första gången för dem och eftersom det än så länge bara är i mitt ämne som det tillämpas. Men just den här målbeskrivningen var alltså mycket populär och jag har fått lova att ge dem en sådan minst två veckor innan varje examination.       Hör görna av dig med synpunkter. Det vore mycket intressant att höra vad lärare utanför Täby friskola tycker om det här sättet att planera, undervisa och utvärdera och/eller vilka andra lösningar som du har använt dig av!

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.