Lektion : Öva synonymer med hjälp av artiklar

23 November 2016
22 November 2016
Svenska, SVA, Särskola, SFI
Grundskola år 1-9
Arbetsuppgift, Centrum för lättläst

Beskrivning

För alla människor är det viktigt att kunna variera sitt språk både skriftligt och muntligt. Våra elever på gymnasiesärskolan har svårt att hitta synonymer till ord och upprepar sig lätt både i tal och i skrift. Man kan på ett enkelt sätt börja jobba med synonymer genom att lära sig och förstå skillnaden på ett negativt ord och ett positivt. Att använda 8 sidors artiklar och reportage gör att ordkunskapen sätts in i ett realistiskt sammanhang och inlärningen blir meningsfull.

Lektionen beskriver ett lektionspass där man med utgångspunkt en nyhetsartikel först hittar positiva och negativa ord och sedan gemensamt arbetar fram synonymer och sedan använder synonymerna i egna meningar.


Flera lektionstips finns på MTM:s skolwebb.
MTM:s skolwebb är en resurs för dig som jobbar med elever som inte läser så bra eller som inte vill läsa alls!
Vi ger tips och reportage och ideer för dig som arbetar med tillgägnliga medier i skola, lättläst och talböcker.
På MTM:s skolwebb får du lektionstips och boktips, metoder och erbjudanden. Där finns nyhetsfrågor och annat material du som lärare direkt kan sätta i händerna på eleverna.


Här kommer du till MTM:s skolwebb: www.mtm.se/skola

LL-förlaget är en del av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. MTM ansvarar också för att tidningen 8 Sidor ges ut. I sitt digitala bibliotek Legimus, erbjuder MTM mer än 110 000 talböcker.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.