Lektion : Första flodkulturerna fördjupning

(Färre än 5 omdömen)
Elin Lundkvist
25 september 2008
Historia, SO
Grundskola år 7-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

Beskrivning på fördjupningsuppgift kring de första människorna och de första flodkulturerna. (fokus på Egypten)

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.