13

Lektion : Au marché

Författare: Linda Johnsson
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

Ordsamling till hjälp för att göra egna marknadsdialoger.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.