15

Lektion : De olika etikerna

Författare: Annika Davén
Datum: 16 juni 2008
Ämnen: SV/SO, Religion, SO, Svenska, Övrigt, Värdegrund
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: repetition

Beskrivning

Ett repetitions papper om de olika etikerna pliktetik, konsekvensetik och sinneslagsetik. Följs sedan av en diskussion av hur förespråkare för de olika etikerna skulle reagera samt hur man själv ställer sig i olika etiska frågor. Mycket av informationen är hämtat på www.to-life.se    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.