9

Lektion : Intro: Historia A diskussionsfrågor

Författare: Fanny Gunnarsson
Datum: 5 juni 2008
Ämnen: HUM/SAM, Historia, Kulturhistoria
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Diskussionsfrågor

Beskrivning

Diskussionsfrågor som kan användas vid introduktion av kursen. Jag lät eleverna arbeta i mindre grupper för att sedan lyfta diskussionen i helklass.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.