43

Lektion : Tycker om eller tycker om att ... powerpoint

Författare: Kerstin Lindqvist
Datum: 22 april 2008
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA
År: Grundskola år 2–9
Lektionstyp: Samtal/diskussioner

Beskrivning

Parövning
Med mallen som utgångspunkt samtalar man om vad man tycker om och vad man tycker om att göra.
Eleverna kan sedan göra egna listor och/eller frågor.
Utöka övningen med att träna - Tycker du om....
- Ja, det gör jag. - Nej, det gör jag inte.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.