20

Lektion : Träna multiplikation på dator

Författare: Leif Ohlsson
Datum: 9 april 2008
Ämnen: NV/MA, Matematik, Dator/Media, Datoranvändning
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Interaktiv träning

Beskrivning

Grundskola eller repetition i gy. Övning på dator. Mallen består av 2 Excel-ark. I det första kan eleven träna själv. Antingen genom självvalda tal eller skriftlig övning från handledare. I det andra arket väljer eleven vilken tabell som ska tränas. När svaren lämnats scrollar eleven ner på skärmen och får en rättad uppställning. Öppnas i Excel    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.