9

Lektion : Presens och ackusativ.

Författare: Christina Klittmark
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Presens och ackusativ.
Hitta rätt subjekt och kom på lämpligt ackusativobjekt!    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.