95

Lektion : Vad hände sedan?

Författare: Jessica Nilsson
Datum: 1 februari 2008
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Den här övningen kan stimulera och inspirera eleverna till att skriva vidare på berättelsen. Kopiera upp berättelserna på overhead och prata om den tillsammans eller dela ut varsin.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.