77

Lektion : ordbingo

Författare: Maria Ankarlund
Datum: 28 januari 2008
Ämnen: SV/SO, Svenska, Spec. Ped, Särskola grund
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Lektion

Beskrivning

Ett bingo spel med ord och med kompletterande bilder om man så önskar. De två första brickorna är identiska då jag har tänkt att kopiera, laminera och klippa isär den ena i småkort som en elev läser högt för sina bordskamrater (2-4 barn) eller i sin lilla grupp. De andra eleverna i den lilla gruppen markerar orden med valfri sak och spelet är igång! Den som läser högt och de spelande tränar att läsa korta enkla ord. Jag plastade in spelplanerna och ordkorten. Spelplanerna är 16 st på grund av att min klass är på 22 elever.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.