247

Lektion : Skojiga porträtt

Författare: Anna Rydén Westling
Datum: 15 januari 2008
Ämnen: PRA/EST, Bild
År: Grundskola år 5–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Eleverna tecknar enkla porträtt av varandra som de sedan får uppförstorade och målar i varma och kalla färger.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.