18

Lektion : PRAO - tema år 9

Författare: Anne-Lie Assarsson
Datum: 15 januari 2008
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, SO, Svenska, Övrigt, Studievägledning, Ämnesövergripande
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Ämnesövergripande

Beskrivning

Kring 9ornas PRAO-veckor valde vi att göra ett tematiskt arbete, bl a efter påtryckningar från SYV som önskade mer bearbetning av PRAO-erfarenheter etc. Följande dok. är vår tema-beskrivning. (Varje tema löper över en 6-veckors period på vår skola. Vi arbetar i huvudsak i teman där SV, SO och NO ingår i 99% av våra teman. + övriga ämnen där kriterie mm stämmer överens)    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.