15

Lektion : It is/There is/There are

Författare: Dan Henriksson
Datum: 28 november 2007
Ämnen: SV/SPRÅK, Engelska, Prog Spec, Handel & Administration
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Inspirerad av Hanna Åkerlunds lektion om there is/there are, kommer här en anpassad variant för HP-elever. (utökade med it is också)    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.