16

Lektion : Ungdomar och pengar - skrivuppgift

Författare: Mia Björk
Datum: 12 oktober 2007
Ämnen: SV/SPRÅK, Svenska, Prog Spec, Handel & Administration
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Eleverna ska skriva en artikel på temat "Ungdomar och pengar". Artikeln ska baseras på 2-3 av de texter/bilder som finns med i häftet, men egna tankar och reflektioner är lika viktiga att lyfta upp i arbetet.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.