75

Lektion : 5-minutershistorier

Författare: Magnus
Datum: 13 september 2007
Ämnen: SV/SO, Svenska, Övrigt, Drama
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Livskunskap

Beskrivning

- våga släppa taget och låta fantasin flöda. Det
finns inget rätt eller fel.
- skriva och inte tänka.
- utveckla sig i skrivprocessen    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.