175

Lektion : Do och does.

Författare: Kerstin Raaber-Lundqvist
Datum: 12 september 2007
Ämnen: Språk, Engelska, Spec. Ped, Engelska spec
År: Grundskola år 4–5
Lektionstyp: Planering

Beskrivning

Muntliga och skriftliga frågor med do och does.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.