15

Lektion : Etik och moral:prostitution

Författare: Malin Niemi
Datum: 16 augusti 2007
Ämnen: HUM/SAM, Religion
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Samtal/diskussioner

Beskrivning

Uppgift i momentet etik och moral, Religionskunskap A. Eleverna arbetar i grupp 2-3 st. Uppgiften handlar om att söka information och diskutera ämnet prostitution.
Texten av Peter Eriksson är hämtad från hans bok: "På y-fronten intet nytt". Ni kan även försöka hitta artiklar av Petra Östergren i ämnet. Hon har en lite annan syn.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.