16

Lektion : Folkmord/mänskliga rättigheter

Författare: Johan Blomberg
Datum: 4 juni 2007
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, Övrigt, Film, Värdegrund
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Temaarbete

Beskrivning

Undervisningsavsnittet utgår ifrån filmen Shooting dogs, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och folkrättsliga dokument. Det fungerar sannolikt bäst på gymnasiet men jag har lagt betygskriteterierna efter kursplanen för ämnet samhällskunskap i grundskolan.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.