98

Lektion : Etiskt dilemma

Författare: Marcus
Datum: 31 maj 2007
Ämnen: SV/SO, Religion, Samhällskunskap, SO, Övrigt, Värdegrund
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

Tre dilemman för eleverna att ta ställning till    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.