53

Lektion : Instuderingshäfte Islam

Författare: Hani Halilovic
Datum: 8 maj 2007
Ämnen: HUM/SAM, Religion
År: Gymnasiet
Lektionstyp: instuderingshäfte

Beskrivning

Bra alternativ til skolböckerna, då häftet består av 14 sidor som kan förkortas mer eller mindre.

Källorna är från universitetsföreläsningar och olika böcker samt internet.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.