65

Lektion : Bingo - lång/kort vokal Inledning

Författare: Kjell Staffans
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska, Spec. Ped, Svenska spec.
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Övrigt

Beskrivning

Bingo - lång eller kort vokal är en en övning för att känna igen och rätt läsa ord med lång eller kort vokal. Både för vanlig klassundervisning och spec. ped. elever i svenska.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.