3

Lektion : Chloe - frågor

Författare: Mee Lithén
Datum: 9 april 2007
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 9
Lektionstyp: Samtal/diskussioner

Beskrivning

Frågor på ett audiovisuellt program på franska.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.