1

Lektion : Chloé ou Les aventures d'une Parisienne

Författare: Mee Lithén
Datum: 3 april 2007
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 9
Lektionstyp: Planering

Beskrivning

Arbetsgång för ett audiovisuellt program på URspråksidor.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.