211

Lektion : Högfrekventa ord - övningar

Författare: Kjell Staffans
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA, Svenska, Spec. Ped, Svenska spec.
År: Grundskola år 1–4
Lektionstyp: Övrigt

Beskrivning

Högfrekventa ord - läs- och skrivövningar, åk 1- 4 (- 6 ). Både för vanlig klassunderv. och spec.ped. i svenska. 13 sidor högfrekventa ord i en fil. Protokoll. Se även högfrekventa ord - Inledning. Orden kan övas med datorns hjälp i Läsprogram. Passar då också för äldre eller vuxna elever.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.