340

Lektion : Rolig svenska

Författare: Åsa Ericson
Datum: 12 mars 2007
Ämnen: SV/SO, SO, Svenska
År: Grundskola år 3–9
Lektionstyp: Tävling

Beskrivning

Tre lekar/tävlingar som kan göra svenskan roligare. Går lätt att anpassa efter elevernas ålder och kunskpsnivå.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.