6

Lektion : Positionssystem för addition

Författare: Anita Hanson
Datum: 2 mars 2007
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Spec. Ped, Matematik spec.
År: Grundskola år 1–5
Lektionstyp: Laborationer

Beskrivning

Räkna addition i positionssystemet med bilder.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.