129

Lektion : Satsdelar

Författare: Catrine Gustavsson
Datum: 28 februari 2007
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

PP om subjekt, predikat, ackusativobjekt, dativobjekt samt bisats och huvudsats med korta exempelövningar.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.