9

Lektion : Bygg ord.

Författare: AnnChristin Lundgren
Datum: 22 februari 2007
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 1–2
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Ljudanalys. Markera först med ett streck för varje ljud. Olika färg för vokaler och konsonanter. Placera sen bokstäver på strecken.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.