24

Lektion : Verbträd - Franska

Författare: Joanna Engstedt
Datum: 20 februari 2007
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Eleverna får arbeta med de grammatiska begreppen ”stam” och ”ändelser” grafiskt genom att rita regelbundna verbstammar som stammen på ett träd och ändelserna som dess grenar.
Det är en övning som får dem att arbeta med olika delar av hjärnan.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.