380

Lektion : Värderingsövning - 4 hörn

Författare: Kristina Svensson
Datum: 9 februari 2007
Ämnen: SV/SO, Svenska, Övrigt, Drama, Värdegrund
År: Grundskola år 1–6
Lektionstyp: Diskussionsfrågor

Beskrivning

Värderingsövning där eleverna får ta ställning till olika alternativa lösningar på ett problem genom att ställa sig i "sitt alternativs" hörn.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.